Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2017/2018
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 6 [7] [8] [9] [10 >>>
XXXI Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-31

XXXI Sesja Rady Gminy Bestwina - nowe regulacje w gospodarce odpadami


[czytaj więcej]
Informacje dla organizacji pozarz±dowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-31

INFORMACJE DLA ORGANIZACJI POZARZˇDOWYCH


[czytaj więcej]
ZAPROSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-31

Zaproszenie na spotkanie z Januszem Chmielniakiem

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Protokoły z przeprowadzonych konsultacji
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-30

Protokoły z przeprowadzonych konsultacji


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-30

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wgl±du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów w rejonie ul. Rybackiej i ul. Jawiszowickiej


[czytaj więcej]
Ostrzeżenie IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-28

 

Ostrzeżenie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

Silny wiatr/2, Intensywne opady deszczu/1 

>>> Tre¶ć ostrzeżenia  <<< 


[czytaj więcej]
Żeglarskie sukcesy mieszkańca gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-27

Bestwina pod żaglami - Radosław Jamróz wygrywa ¦l±sk± Ligę Regatow±!


[czytaj więcej]
Konferencja o spółdzielni socjalnej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-27

Spółdzielnia na miarę oczekiwań


[czytaj więcej]
Pomnik na cmentarzu w Janowicach
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-26

Poległym w walce za Ojczyznę - pomnik w Janowicach


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-26

OBWIESZCZENIE
STAROSTY BIELSKIEGO

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

"ROZBUDOWA DROGI POWIATOWKJ NR 4444 S UL. KRAKOWSKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGˇ POWIATOWˇ 4471 S UL. JANOWICKA
W BESTWINIE"


[czytaj więcej]
XXXI Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-26

  

W poniedziałek 30 paĽdziernika 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Zajęcia plastyczne w GOK
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-25

Mali arty¶ci z GOK - zajęcia plastyczne w Bestwinie


[czytaj więcej]
"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-23

Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Druh Jan Janeczko - wspomnienie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-23

Dh Jan Janeczko - wspomnienie
17 V 1940 - 20 X 2017


[czytaj więcej]
Informacja LGD
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-10-23

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wniosków


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 6 [7] [8] [9] [10 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl