Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
Przetargi na żywienie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-05

Przetargi na żywienie w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych na terenie gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-05UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 8-9.06.2017r.


[czytaj więcej]
Taryfy za wodę i ścieki
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-05

OGŁOSZENIE O OBOWIĄZUJĄCYCH TARYFACH ZA WODĘ I ŚCIEKI

Przedsiębiorstwo Komunalne KOMBEST w Bestwinie, zgodnie z Art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Bestwina w okresie od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.


[czytaj więcej]
Ćwiczenia w ratownictwie wodnym
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-05

Nasz wypoczynek jest w dobrych rękach - ćwiczenia w ratownictwie wodnym


[czytaj więcej]
Budowa parkingu przy ul. Podzamcze
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-05

Budowa parkingu przy ul. Podzamcze w Bestwinie


[czytaj więcej]
Zaproszenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-01

"Stowarzyszenie Błękitna Atmosfera" zaprasza na spotkanie informacyjne na temat:
85%
Dofinansowania z Unii Europejskiej do Paneli Fotowoltaicznych oraz do Pomp Ciepła


[czytaj więcej]
Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-01

Wójt Gminy Bestwina
ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych z  mieszkańcami gminy Bestwina w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, położonych
na terenie gminy Bestwina, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


[czytaj więcej]
Rozstrzygnięcie naboru deklaracji POE na rok 2017
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-31

Rozstrzygnięcie naboru deklaracji na rok 2017

[czytaj więcej]
XXVII Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-30

XXVII Sesja Rady Gminy - Absolutorium z wykonania budżetu


[czytaj więcej]
Wiosenne sadzenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-30

Wiosenne sadzenie

W sezonie wiosennym przekazano mieszkańcom naszej Gminy nieodpłatnie blisko 7 tys.  sadzonek drzewek liściastych i iglastych (buków, brzóz, lip, akacji, świerków, sosen i modrzewi). Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem a wilgotna wiosna sprzyja posadzonym drzewkom. Ze względu na szeroki odzew będzie ona kontynuowana w następnych latach.


[czytaj więcej]
ZAPROSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-30

Dzień Radości na terenach rekreacyjnych w Kaniowie

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Zaproszenie na piknik
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-30

Zaproszenie na Piknik Rodzinny w Bestwince 

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-29

Jak góral z  Krakowiakiem, Lachem i Ślązakiem
Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne - V Laski uOzgraj


[czytaj więcej]
Strażak z Bestwiny wbiegł na Sky Tower
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-29

Strażak z Bestwiny wbiegł na Sky Tower


[czytaj więcej]
Wyróżnienie dla Władysława Kozieła
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-05-29

"Wrzuć na luz" - Władysław Kozieł z nagrodą


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl