Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Orlik
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-15UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach
19 - 20.09.2017r.


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-15

Nabór do regionalnego zespołu pie¶ni i tańca "BESTWINA" 


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomo¶ci przeznaczonych do sprzedania
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-15

Wykaz nieruchomo¶ci przeznaczonej do sprzedaży położonej w Bestwinie przy ul. Zacisze


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomo¶ci przeznaczonych na sprzedaż
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-15

Wykaz nieruchomo¶ci przeznaczonych do sprzedaży położonych w Janowicach przy ul. Miodowej


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-13UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach
14 - 15.09.2017r.


[czytaj więcej]
Nowi nauczyciele mianowani
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-13

Nowi nauczyciele mianowani


[czytaj więcej]
XXX Sesja Rady Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-13

XXX Sesja Rady Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Nie pal trawy i li¶ci
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-13

Nie pal trawy i li¶ci - korzystaj z kompostownika


[czytaj więcej]
Zabrania wiejskie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-13

Zaproszenie na zebrania wiejskie

Sołtysi naszych sołectw: Maria Maroszek, Teresa Paruch - Ry¶, Stanisław Nycz i Marek Pękala serdecznie zapraszaj± mieszkańców na doroczne zebrania wiejskie.


[czytaj więcej]
Gminna orkiestra we Włoszech
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-13

Gminna orkiestra we Włoszech


[czytaj więcej]
Krynickie laury naszych biegaczy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-13

Krynickie laury naszych biegaczy


[czytaj więcej]
Dożynki Gminne raz jeszcze
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-12

Relacja filmowa z Dożynek Gminnych w Bestwince


[czytaj więcej]
V Dożynki Gminne w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-11

"Dożynki wróciły do Bestwinki"
V Dożynki Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Stowarzyszenie "Razem" w Jaworzynce
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-11

Stowarzyszenie "Razem" w Jaworzynce


[czytaj więcej]
OSP Bestwina wygrywa w zawodach ratowniczych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-09-11

Zwycięstwo pod Babi± Gór±


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl