Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2016/2017
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
XXV Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-20

  

W poniedziałek 27 marca 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń
Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-20

Urz±d Gminy w Bestwinie informuje mieszkańców
o możliwo¶ci nieodpłatnego otrzymania sadzonek drzewek li¶ciastych i iglastych do nasadzeń na terenie gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Ksi±żka o Adolfie Gaschu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-20

Adolf Gasch poznany na nowo


[czytaj więcej]
Turniej Wiedzy Pożarniczej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-20

Wiedz±, jak zapobiegać pożarom


[czytaj więcej]
Zwycięstwo KS Bestwinka w Powiatowej Lidze Żaków
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-20

Puchar Starosty w rękach żaków z Bestwinki


[czytaj więcej]
Zebranie i wybory w TMZB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-17

TMZB ma nowy zarz±d


[czytaj więcej]
Walne zebranie KGW w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-17

"Tendencja wzrostowa" - zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Kaniowie


[czytaj więcej]
Decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-17

DECYZJA
Marszałka Województwa Małopolskiego
z dnia 10 marca 2017r.


[czytaj więcej]
Gminna konferencja o zagrożeniach w cyberprzestrzeni
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-17

Pułapki wirtualnego ¶wiata - refleksje po gminnej konferencji


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-16UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 20.03 oraz 24.03.2017r.


[czytaj więcej]
Akcja krwiodawstwa w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-14

19 marca 2017r. - Akcja krwiodawstwa w Kaniowie


[czytaj więcej]
Dzień Kobiet w KGW Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-13

Wszystkie z tulipanami, honorowe - z dyplomami
Dzień Kobiet w KGW Janowice


[czytaj więcej]
Ksi±żka o bestwińskim zamku
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-13

Sekrety bestwińskiego zamku


[czytaj więcej]
Wyprzedaż garażowa
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-13

Wyprzedaż garażowa w Bestwince


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-10UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 16.03.2017r.


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl