Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2016/2017
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-10

OBWIESZCZENIE

o przyst±pieniu do sporz±dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Ostrzeżenie IMGW-PIB
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-10

 

Ostrzeżenie Nr 86
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowego Instytutu Badawczego

Silne burze z gradem ! 

>>> Tre¶ć ostrzeżenia  <<< 


[czytaj więcej]
Warsztaty rzeĽbiarskie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-07

Warsztaty rzeĽbiarskie dla dzieci z twórc± ludowym Czesławem Kubikiem


[czytaj więcej]
"Poci±g do Stacji Forma"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-07

Już 27.07.2017r (czwartek) "Poci±g do Stacji Forma" autorski
projekt Elżbiety Zarębskiej zatrzyma się już po raz kolejny na Żwirowni w Kaniowie


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-07UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniu 11.07.2017r.


[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-04

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

oferuje do sprzedaży działki pod zabudowę położone w Kaniowie przy ul. Ludowej


[czytaj więcej]
Zaproszenie do biblioteki
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-03

Tradycyjnie już w lipcu Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie zaprasza najmłodszych na
WAKACYJNY MARATON TEATRALNY

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Zakończenie zajęć w Klubiku DobEdu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-03

"Pierwsze koty za płoty" - zakończenie zajęć w klubiku "DobEdu"

[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-30

OBWIESZCZENIE

w sprawie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na ¶rodowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drog± powiatow± 4471S ul. Janowicka w m. Bestwina".


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-30

OBWIESZCZENIE

o przyst±pieniu do sporz±dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
Zaproszenie na warsztaty
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-28

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie zaprasza na warsztaty rzeĽbiarskie dla dzieci i młodzieży

Szczegóły na plakacie


[czytaj więcej]
Sukces strażaków-ratowników
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-28

Powtórzyli sukces sprzed roku


[czytaj więcej]
XXIX Sesja Rady Gminy Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-27

XXIX Sesja Rady Gminy Bestwina


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-26

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ¦LˇSKIEGO nr IFXIII.747.1.2017
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie wniesionych odwołań do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody ¦l±skiego dla inwestycji pn.: "Budowa gazoci±gu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów - Komorowice - O¶więcim"


[czytaj więcej]
Rewia Orkiestr Dętych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-06-26

Tr±bki marsza graj± 
XIII Międzygminna Rewia Orkiestr Dętych w Kaniowie


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 4 [5] [6] [7] [8 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl