Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startową
Urząd Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Podatki
Działalność Gospodarcza
Odśnieżanie 2016/2017
Ochrona Środowiska
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny Ośrodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki oświatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
Ośrodek Zdrowia
Apteki
Zarządzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierząt
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 3 [4] [5] [6] [7 >>>
Informacje LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-29

Kampania promocyjna "Rusza LSR!" II


[czytaj więcej]
XXV Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-28

XXV Sesja Rady Gminy

Określono zasady wymiany pieców - wręczono odznaczenia dla krwiodawców


[czytaj więcej]
Zbiórka elektrośmieci
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-27

Zbiórka elektrośmieci


[czytaj więcej]
Turniej radnych i pracowników samorządowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-27

Kaniów gospodarzem rozgrywek samorządowców


[czytaj więcej]
Zawodnicy z gminy Bestwina na Półmaratonie Warszawskim
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-27

Biegacze z gminy Bestwina na 12 Półmaratonie Warszawskim


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-27UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 30 - 31.03.2017r.


[czytaj więcej]
Turniej tenisa stołowego OSP
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-27

Tenis stołowy strażaków: Triumfował Sławomir Bieroński


[czytaj więcej]
INFORMACJA - LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-27

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina
zaprasza na spotkania konsultacyjno-informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej LGR


[czytaj więcej]
Konkurs na Wójta roku
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-24


[czytaj więcej]
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-24

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2147) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111,
na okres 21dni tj.

od 24 marca 2017r.  do 14 kwietnia 2017r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.


[czytaj więcej]
Badania diabetologiczne w Bestwinie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-24

Bezpłatne badania diabetologiczne w Bestwinie


[czytaj więcej]
Zbiórka elektrośmieci
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-24

Zbiórka elektrośmieci


[czytaj więcej]
Zmiana warty w "Bratnich Żywiołach"
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-24

Zmiana warty w "Bratnich Żywiołach"


[czytaj więcej]
Konkurs modelarski w Nowym Tomyślu
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-23

Dwa medale "Samurajów" w nowym Tomyślu


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-03-23

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Bestwina
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia, pn.: "Stacja paliw płynnych i LPG na dz. nr 114/16 przy ul. Krakowskiej w Bestwinie"


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 3 [4] [5] [6] [7 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Œlšskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze œrodków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorządowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłoœników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierzšt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Związek Powiatów Polskich
     
   
 
Urząd Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl