Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2016/2017
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę:   <<< 3 [4] [5] [6] [7 >>>
Asfaltowanie na ul. Czechowickiej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

ul. Czechowicka - asfalt ułatwi dojazd


[czytaj więcej]
Trening sprawno¶ci syren alarmowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27W dniu 1 sierpnia  2017 r. o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawno¶ci syren alarmowych.

[czytaj więcej]
Podsumowanie projektu kulturalnego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

Czesław Kubik uczy i wystawia - podsumowanie projektu kulturalnego


[czytaj więcej]
Policja zawiadamia
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-27

Policja zawiadamia


[czytaj więcej]
The World Games - zaproszenie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-26

"The World Games 2017" - kibicuj naszym!


[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

[czytaj więcej]
OGŁOSZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

oferuje do sprzedaży działki pod zabudowę położone w Kaniowie przy ul. Ludowej


[czytaj więcej]
Barszcz Sosnowskiego
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20

Urz±d Gminy w Bestwinie zwraca się z pro¶b± do mieszkańców  o informację w razie stwierdzenia  występowania barszczu Sosnowskiego.


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej - AKTUALIZACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-20UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 24 - 29.07.2017r.

AKTUALIZACJA


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

Informacja o terminie składania wniosków 500+ na okres 2017/2018


[czytaj więcej]
Informacja GOPS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - kiedy
składać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego


[czytaj więcej]
Ogłoszenie LGR
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

LGD Ziemia Bielska zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu rozliczania
wniosków i zasad konkurencyjno¶ci


[czytaj więcej]
Informacja GUS
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-14

URZˇD STATYSTYCZNY   
w KATOWICACH
informuje o prowadzonych badaniach ankietowych

Szczegóły na plakacie poniżej


[czytaj więcej]
Spotkania seniorów
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-12

Muzeum Regionalne zaprasza
na codzienne spotkania seniorów


[czytaj więcej]
Zaproszenie na wystawę
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-07-11

Zaproszenie na wystawę Czesława Kubika


[czytaj więcej]
Pokaż stronę:   <<< 3 [4] [5] [6] [7 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl