Dodaj nasz serwis do ulubionych Ustaw nasz serwis jako stronę startow±
Urz±d Gminy
Podstawowe Informacje
Wójt Gminy
Zastępca Wójta
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Druki w formie elektronicznej
Jednostki organizacyjne
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna
Rada Gminy
Skład Rady Gminy
Statut Gminy Bestwina
Komisje
Sesje Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy
Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomo¶ci
Podatki
Działalno¶ć Gospodarcza
Od¶nieżanie 2016/2017
Ochrona ¦rodowiska
Organizacje Pozarz±dowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kultura i rozrywka
Historia
Gminny O¶rodek Kultury
Imprezy
Biblioteki
Edukacja
Placówki o¶wiatowe
Sport
Kluby sportowe
Wykaz imprez sportowych
Hala sportowa
Pomoc Społeczna
Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej
Gmina
Podstawowe informacje
O¶rodek Zdrowia
Apteki
Zarz±dzanie Kryzysowe
Lecznice dla zwierz±t
Jednostki OSP
Dzielnicowi
Urzędy Pocztowe
Magazyn Gminny
Komunikacja
Galeria
Pokaż stronę: 1 [2] [3] [4] [5 >>>
Impreza ¶rodowiskowa w ZSP Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-20

Bajkowo o miło¶ci
Impreza ¶rodowiskowa w ZSP Bestwina


[czytaj więcej]
Reforma edukacji w gminie Bestwina
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-17

Szkolne znaki zapytania
Reforma edukacji w gminie Bestwina


[czytaj więcej]
Ćwiczenia PSP w Kaniowie
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-16

Zawodowcy na "Żwirowni" - lodowe ćwiczenia PSP


[czytaj więcej]
Wykaz imprez plenerowych
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-16

Wykaz imprez plenerowych organizowanych przez Gminny O¶rodek Kultury w Bestwinie w roku 2017


[czytaj więcej]
Dzień Babci i Dziadka w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-15

"Babcie to Dziadków kochane żony,
Dla miłych go¶ci dzisiaj ukłony"


[czytaj więcej]
Przerwy w dostawie energii elektrycznej
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-15UWAGA !

Informacja o przerwach w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Bestwina w dniach 22-24.02.2017r.


[czytaj więcej]
Konsultacje społeczne
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-14
[czytaj więcej]
INFORMACJA
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-14

 

OGŁOSZENIE

Urz±d Gminy w Bestwinie informuje,

że wzorem lat ubiegłych pracownik Urzędu Skarbowego w Czechowicach - Dziedzicach będzie przyjmował w tutejszym urzędzie rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok, a także udzielał informacji i niezbędnej pomocy w wypełnieniu deklaracji.


[czytaj więcej]
Szkolny teatr w Bestwince
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-14

"ChodĽ, opowiem Ci bajeczkę…" - Szkolny teatr w Bestwince


[czytaj więcej]
XXIV Sesja Rady Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-14

  

W czwartek 16 lutego 2017r.
o godz. 15:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina,
ul. Krakowska 111.
odbędzie się XXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Bestwina.


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Janowice
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Janowice: Historyczny awans Herberta Szeligi


[czytaj więcej]
OBWIESZCZENIE
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OBWIESZCZENIE
Wojewody ¦l±skiego
z dnia 3 lutego 2017r.

>>> TRE¦Ć OBWIESZCZENIA <<<


[czytaj więcej]
Walne zebranie OSP Bestwinka
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

OSP Bestwinka: Samochód na 105-tkę!


[czytaj więcej]
Ferie z Urzędem Gminy
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

Podróże za niejeden u¶miech - podsumowanie ferii z Urzędem Gminy


[czytaj więcej]
Informacja LGD
Publikacja: Tomasz Kiedroń data umieszczenia: 2017-02-13

08 lutego 2017 r.  Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiła nabory wniosków w ramach podejmowania, rozwijania działalno¶ci gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału
społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonuj±cymi działalno¶ć gospodarcz± na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie ¶wiadczenia usług turystycznych.


[czytaj więcej]
Pokaż stronę: 1 [2] [3] [4] [5 >>>
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

Gmina Bestwina w liczbach
Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane
z Unii Europejskiej
Organy samorz±dowe

BiP
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.

Muzeum Regionalne
TMZB
Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
Schronisko dla zwierząt Bielsko-Biała
SITBB
SITBB System Informacji Turystycznej
Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania
Ziemia Bielska


Lokalna Grupa Rybacka
WKU
Wojskowa Komisja Uzupełnień w Bielsku-Białej
WKU w Bielsku-Białej

ZPP
Zwi±zek Powiatów Polskich
     
   
 
Urz±d Gminy, 43-512 Bestwina, ul. Krakowska 111
tel. +48 32 215 77 00
fax. 215 77 12, e-mail: info@bestwina.pl