• Dzisiaj jest niedziela, 20/01/2019

    Dzisiaj są imieniny: Fabiana, Sebastiana

19 / 04 / 2018

Warsztaty ceramiczne w GOK

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

„Ryby z pieca kręgowego” – warsztaty ceramiczne w GOK

W temperaturach niewyobrażalnych dla zwykłego „śmiertelnika” pieką się od niedawna w Gminnym Ośrodku Kultury symbole gminy Bestwina – ceramiczne ryby. Zapewnia to specjalistyczny, czeski piec zakupiony w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Ryby to dopiero początek – zapewnia dyrektor GOK, dr Grzegorz Boboń – faktycznie, od kwietnia do września realizujemy projekt promujący naszą akwakulturę, ponieważ takie było jedno z kryteriów wyboru wniosku przez LGR „Bielska Kraina”. Później uczestnicy zajęć wykonają też inne produkty. Całość operacji opiewa na ponad 37 tys. zł, zaś oprócz pieca z akcesoriami składającymi się na wyposażenie pracowni GOK pozyskał telewizor multimedialny i komputer z oprogramowaniem, oba bardzo pomocne w poznawaniu tradycji lokalnych czy sposobów pracy z gliną.

Prowadzące zajęcia Katarzyna Czana i Karolina Żurowska przed przystąpieniem do lekcji z dziećmi musiały najpierw same opanować sztukę obsługi pieca. Nie było to łatwe, gdyż jest ona dosyć skomplikowana – urządzenie posiada różne programy i funkcje, w zależności co i jak się wypala. Pierwsze wypalanie to tzw. „biskwit”, z reguły piec osiąga temperaturę ok. 800 i więcej stopni. Do 1200 potrafi się rozgrzać, gdy później nałożymy warstwę szkliwa – relacjonuje pani Karolina. W specjalnie zaadaptowanej pracowni są do dyspozycji przeróżne formy, umożliwiające nadanie materiałowi pożądanego kształtu.

Cykliczne warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu przez okres czterech miesięcy. W ich trakcie młodzi ceramicy i ich opiekunowie będą mogli zapoznać się z terminami takimi jak glina chuda, glina tłusta, palonka, sgrafitto i innymi, z zakresu technologii obróbki surowca. Kolejnym aspektem jest poznanie historyczno – przyrodniczych walorów ziemi bestwińskiej, ponieważ udział nie jest ograniczony tylko do mieszkańców Bestwiny, Bestwiny, Janowic i Kaniowa – goście także mogą się sporo dowiedzieć. Gotowe prace zostaną wystawione podczas imprez plenerowych: „Święta Karpia Polskiego”, „Dożynek Gminnych” jak również na wystawie czasowej w galerii Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka. W planach GOK ma także wydanie podsumowującego całość folderu.

Ceramika znana jest ludzkości od czasów najważniejszych, od niej brały nazwę słynne w archeologii „kultura ceramiki sznurowej” czy „kultura pucharów dzwonowatych”. Znajdowano ją w piramidach, w kurhanach, w grodziskach i w zamkach, także wykopaliska przeprowadzone w Bestwinie świadczą o znajomości przez naszych przodków technik wypalania gliny. GOK powraca zatem niejako do korzeni, poza walorami użytkowymi wyrobów proponując świetną, integracyjną zabawę.

Sławomir Lewczak

GALERIA ZDJĘĆ