• Dzisiaj jest wtorek, 18/12/2018

  Dzisiaj są imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

17 / 01 / 2018

Nowe rachunki bankowe w Urzędzie Gminy

Informacja o nowych rachunkach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj.  z tytułu

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

winny być dokonywane na indywidualny rachunek podatnika w ramach Systemu Indywidulanych Płatności Masowych, w przypadku braku informacji o indywidulanym rachunku podatnika prosimy o kontakt pod nr telefonu 32 215 77 15; 32 215 77 29

Na rachunek w BS Czechowice-Dziedzice-Bestwina nr 16 8453 0002 0000 1720 2000 0010 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • opłaty skarbowej,
 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
 • wieczystego użytkowania gruntu,
 • dzierżawy nieruchomości,
 • czynszu za najem lokalu,
 • trwałego zarządu,
 • sprzedaży,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • opłat geodezyjnych,
 • opłat za rozgraniczenie nieruchomości,
 •  wadiów przy sprzedaży nieruchomości

 

Na rachunek w BS Czechowice-Dziedzice-Bestwina  nr 24 8453 0002 0000 1720 2000 0060 winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

 • wadiów dotyczących zamówień publicznych
 • zabezpieczeń należytego wykonania umów
 • kaucji gwarancyjnych

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowej formy dokonywania wpłat.

GALERIA ZDJĘĆ