• Dzisiaj jest niedziela, 20/01/2019

    Dzisiaj są imieniny: Fabiana, Sebastiana

17 / 01 / 2018

Konkurs poetycki "O Palmę"

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie

Ogłasza

XVI Ogólnopolski Konkurs Poezji Religijnej „O Palmę”

 

Regulamin:

Treścią konkursu są wiersze o tematyce religijnej.
Wiersze będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
I – uczniowie szkoły podstawowej   
II - młodzież gimnazjalna i szkół średnich   
III - dorośli
Warunkiem udziału w konkursie jest:
1. Nadesłanie wydrukowanego zestawu wierszy zawierającego:
a) 1-3 utworów (nie więcej!) różne lub tworzące całość
b) każdy wiersz powinien być w 4 egzemplarzach
c) zestaw należy zaopatrzyć w godło (pseudonim, nie rysunek)

2. Do zestawu trzeba dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, co wiersze i zawierającą następujące informacje:
nazwisko i imię, adres, numer telefonu lub e-mail, kategoria wiekowa, zawód (uczniowie proszeni są o podanie szkoły), można dodać krótką informację autorze.

Adres do korespondencji:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Szkolna 8
43-512 Bestwina
tel. 32 214 14 09


3. Przewidziane są nagrody rzeczowe i wyróżnienia, laureaci otrzymają także 3 egzemplarze tomiku wierszy z nagrodzonymi i wyróżnionymi utworami

4. Termin nadsyłania wierszy mija 16 lutego 2018 roku.

5. Na konkurs nie należy przesyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych.

6. Oceny wierszy dokona jury powołane przez organizatorów w składzie:
Aliny Świeży – Sobel - redaktor „Gościa Bielsko-Żywieckiego”; filolog, teolog, społecznik i popularyzator wartości chrześcijańskich,
Alina Macher - redaktor naczelna „Mojego Powiatu”, Dział Promocji Powiatu Bielskiego,
Juliusz Wątroba – poeta i satyryk, autor kilkudziesięciu książek, autor tekstów pieśni i piosenek, laureat ponad stu ogólnopolskich  konkursów poezji, zdobywca wielu nagród za swoją twórczość literacką;
ksiądz Jacek M. Pędziwiatr – dyrektor Beskidzkiego Radia Katolickiego „Anioł Beskidów”; rzecznik prasowy Kurii Bielsko-Żywieckiej, redaktor „Gościa Niedzielnego”;

7. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych wierszy w pokonkursowym tomiku nagrodzonych wierszy, bez wypłaty honorariów oraz bez zgody autorów.

9. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej. 

10. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień nastąpi 3 kwietnia 2018 r. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie- dokładny termin zostanie podany na stronie biblioteki www.gbpbestwina.eu

11. Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

Patronat medialny:
Beskidzkie Radio Katolickie „Anioł Beskidów”
„Mój Powiat”
„Gość Niedzielny”
„Magazyn Gminny”


Patronat honorowy:
Starosta Bielski Andrzej Płonka
Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski

GALERIA ZDJĘĆ